Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Otoclub.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Otoclub cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Otoclub liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người dùng.
 • Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, số điện thoại đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Otoclub về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Sàn giao dịch TMĐT OTOCLUB.VN sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT OTOCLUB.VN;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại OTOCLUB.VN.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT OTOCLUB.VN có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ hoặc yêu cầu tư cơ quan có thẩm quyền. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Otoclub.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tên đơn vị: HỘ KINH DOANH CAO NGỌC ÁNH
Mã số thuế: 44C8000767
Trụ sở chính: Thôn 3, xã Phú Văn, Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
Số điện thoại: 0932.970.983
Email: anh.caongoc1965@gmail.com
Website: OTOCLUB.VN

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Otoclub.vn thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website TMĐTvn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Otoclub.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật thông tin.
 • Email tiếp nhận thông tin khiếu nại: trogiup@otoclub.vn
 • Số điện thoại tiếp nhận thông tin khiếu nại: 0932.970.983

6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng khi thông tin cá nhân sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi.

 • Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gởi email khiếu nại đến trogiup@otoclub.vn với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Otoclub cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp như xem xét thực tiễn thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo mật dữ liệu nội bộ cũng như các biện pháp bảo mật mức vật lý để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên của có thẩm quyền của OTOClub.vn truy cập thông tin cá nhân để vận hành, phát triển và cải tiến dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự khi họ vi phạm các nghĩa vụ này.
 • Mỗi thành viên tự chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản của mình. OTOClub.vn cam kết không công khai hay cung cấp thông tin bảo mật tài khoản của thành viên hoặc người dùng đến bất kỳ ai hay đơn vị thứ ba nào khác. Thông tin của bạn được đặt trên một máy chủ rất an toàn và được tường lửa bảo vệ.
 • Quy định về quyền riêng tư có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề tương tự, OTOClub.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do các lỗi đó gây ra. Quý khách vui lòng cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình.
 • OTOClub.vn sẽ bắt buộc phải công khai thông tin nếu đó là việc cần thiết để bảo vệ tài sản cũng như sự an toàn của OTOClub.vn và những người khác hoặc khi cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin.