Đánh giá chi tiết Mitsubishi Outlander 2.4 CVT hai cầu 4WD với nhiều chế độ an toàn có cả chế độ nếu bạn đạp nhầm chân ga với lực đột gột hộp số sẽ từ chối. chân ga chỉ chấp nhận với lưc tác động vừa và đều.