Từ những vụ tai nạn thường xuyên hiện nay, đặc biệt là chiếc xe ben hết hạn đăng kiểm hơn 2 năm gây tai nạn chết người vào chiều 21/5 tại Bình Phước, các tài xế cần biết quy định xử phạt thế nào khi ô tô sử dụng hết hạn đăng kiểm.

Theo Nghị định 100/2019 quy định về các mức phạt đối với tài xế sử dụng hoặc các chủ xe giao cho người khác khi xe quá hạn đăng kiểm như sau:

  • Xe quá mức hạn đăng kiểm dưới 1 tháng sẽ tước Giấy phép lái xe từ 1 – 3 tháng, phạt tiền: Đối với tài xế 2 – 3 triệu đồng (theo điểm c Khoản 4 Điều 16 Nghị định 100/2019), Đối với chủ ô tô giao xe cho người khác từ 4 – 6 triệu với cá nhân, 8 – 12 triệu với tổ chức (theo điểm B khoản 8 Điều 30 Nghị định 100/2019).
  • Xe quá hạn đăng kiểm từ 1 tháng trở lên cũng sẽ tước giấy phép lái xe từ 1 – 3 tháng kèm phạt tiền: Đối với tài xế mức phạt từ 4 – 6 triệu đồng (Điểm e Khoản 5 Điều 16 Nghị định 100/2019), Đối với chủ ô tô giao xe cho người khác phạt từ 6 – 8 triệu đồng với cá nhân, từ 12 – 16 triệu đồng với tổ chức ( Điểm c Khoản 9 Điều 30 Nghị định 100/2019).

Chính vì vậy, việc tước Giấy phép lái xe từ 1 – 3 tháng đối với các tài xe hoặc chủ ô tô giao xe cho người khác điều khiển khi ô tô hết hạn đăng kiểm nhằm bảo đảm an toàn giao thông, cũng như quyền lợi khi tham gia giao thông của cộng đồng.