Theo Thông tư 58 của Bộ công an quy định, từ ngày 1/8 toàn bộ xe kinh doanh vận tải đều phải đổi sang biển số màu vàng, bao gồm cả xe taxi công nghệ.

Bộ công an vừa ban hành Thông tư 58/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi, đăng kí, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Điểm đáng chú ý nhất là quy định đổi, cấp biển số đối với toàn bộ xe ô tô kinh doanh vận tải.

Trong đó, điểm đ khoản 6 Điều 25 của Thông tư quy định biển số xe kinh doanh vận tải sẽ đổi sang phông nền màu vàng, chữ và số màu đen, seri biển số chỉ được sử dụng lần lượt trong 20 chữ cái: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y và Z.

Xe ô tô kinh doanh vận tải sẽ dùng biển số màu vàng
Biển số màu vàng mới.

Đối với kích thước biển số ô tô rơ moóc được lắp ráp trong nước sẽ gắn 2 biển số có chiều cao là 165mm, dài là 330mm. Đối với xe chuyên dùng cho cơ quan chức năng sẽ được đổi sang 2 biển số có kích thước chiều cao là 110mm, dài 520mm hoặc 1 biển số ngắn và 1 biển số dài.

Quy định này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/8, ngoài ra các phương tiện có trước khi Thông tư 58 có hiệu lực đều phải chuyển đổi sang màu vàng trước ngày 31/12/2021. Theo Bộ công an thì quy định mới này giúp quản lý dễ dàng, hạn chế hoặc cấm phương tiện này tại các tuyến đường đô thị.