Ngày 24/10 vừa qua, ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa trình bày tại Quốc hội về những chính sách mới sửa đổi tại dự thảo luật giao thông đường bộ, trong đó nêu rõ: Ngoài giấy phép lái xe, người lái xe kinh doanh vận tải buộc phải có chứng chỉ hành nghề do Bộ Giao thông vận tải cấp.

Theo dự thảo luật quy định: "Người có giấy phép lái xe ô tô muốn hành nghề lái xe ô tô kinh doanh vận tải phải được đào tạo nghiệp vụ vận tải và được cấp Chứng chỉ hành nghề lái xe ô tô kinh doanh vận tải". Cũng theo dự thảo này, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nêu rõ chương trình đào tạo nghiệp vụ vận tải, quy định về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề lái xe ô tô kinh doanh vận tải.

Đề xuất phải có thêm chứng chỉ hành nghề mới được phép lái xe kinh doanh
Đề xuất phải có thêm chứng chỉ hành nghề mới được phép lái xe kinh doanh

Như vậy, sau khi việc cấp giấy phép lái xe được chuyển sang cho Bộ Công an thì Bộ Giao thông vận tải đã bổ sung thêm quy định về cấp chứng chỉ hành nghề bên cạnh cấp giấy phép lái xe. Nội dung quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe được tách khỏi luật Giao thông đường bộ để đưa sang luật Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng an ninh cho hay nhiều ý kiến nhất trí với chính sách mới này.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cân nhắc này vì cho rằng: quy định phải có chứng chỉ hành nghề lái ô tô kinh doanh là làm phát sinh thêm một loại giấy phép. Từ đó, ủy ban Quốc phòng an ninh đề nghị tiếp tục nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi.

Xem thêm: Xe ô tô kinh doanh vận tải sẽ dùng biển số màu vàng